VIRGA JESSE. TWIJG VAN JESSE. BRON VAN HOOP

‘Wat betekenen de Virga Jessefeesten in 2017?’ Ruim drie jaar geleden, bij de start van de voorbereidingen voor het 46ste zevende jaar, was dit de vraag die op tafel lag.

‘Wat betekenen de Virga Jessefeesten in 2017?’ werd al snel ‘Wat betekent de Virga Jesse?’ Een ongewone naam, een beeld met een unieke verschijning en feesten die een speciale sfeer brengen in de stad.

Eeuwenlang is de Virga Jesse in Hasselt een symbool van bescherming en van vertrouwen. Zij was en is voor vele Hasselaren en bezoekers een luisterend oor en een steun. De naam Virga Jesse betekent letterlijk ‘twijg van Jesse’, en verwijst naar een profetie van Jesaïa over de geboorte van Jezus, Maria’s zoon. Voor de werkgroep die de ommegang uittekent werd het al snel duidelijk dat de boodschap van hoop die spreekt uit het levensverhaal van Maria en Jezus, de leidraad zou worden voor de ommegang 2017. Het thema van de ommegang is dan ook Virga Jesse, twijg van Jesse, bron van hoop.

VIRGA JESSEFEESTEN ’17 – TEKEN VAN HOOP

Op de vraag wat mensen raakt bij de Virga Jessefeesten is naast de religieuze beleving steevast het antwoord: het goed gevoel dat er leeft tijdens de feestperiode en de voorbereiding ervan. Mensen leren elkaar beter kennen door samen te werken aan versieringen of door samen te repeteren. De gezelligheid nodigt uit tot gesprekken die soms ook gaan over onderwerpen die anders niet zo gemakkelijk aan bod komen.
Tijdens de Virga Jessefeesten leeft er een gevoel van Hasselt op zijn best. Na de feestperiode ebt dat gevoel langzaam weg in de drukte van het dagelijkse leven, maar het vooruitzicht op een nieuw zevende jaar groeit. Dat is iets om hoopvol naar uit te kijken. ‘Hoop doet leven’ is niet voor niets een oude levenswijsheid. Hoop is trouwens in onze maatschappij van vandaag een actueel en bij wijlen schaars goed.
Het thema van de Virga Jessefeesten 2017 lag op een presenteerblaadje: Virga Jessefeesten 2017, teken van hoop.

EEN BETEKENISVOL LOGO

Het logo voor de editie 2017 is een gestileerde twijg met bladeren in bolvorm, goud van kleur met één groene.

De twijg verwijst naar de naam Virga Jesse, die letterlijk vertaald ‘twijg van Jesse’ betekent. De gouden bollen zijn een afspiegeling van de unieke mantel die de kunstenaar in de veertiende eeuw gaf aan het Mariabeeld dat wij Virga Jesse noemen. Het groene accent doet denken aan het prille lentegroen, aan nieuw leven, aan groeikracht. Niet voor niets is groen de symboolkleur voor hoop. Daarmee wordt de link gelegd met het thema voor de komende feestperiode: Virga Jessefeesten 2017, teken van hoop.

Ook al staat de beeltenis van de Virga Jesse niet in het logo, ze is op vele niveaus aanwezig, met haar naam, haar uiterlijk en haar boodschap voor ons in 2017.