VIRGA JESSEOMMEGANG

6 augustus – 15u
13 augustus – 15u
15 augustus – 19u30
20 augustus – 15u

meer over:

de parcours

tribuneplaatsen

Het Virga Jessecomité maakt ieder zevende jaar een nieuwe ommegang met nieuwe teksten en liederen en in een eigentijdse vorm. Dit maakt de Hasseltse Virga Jesseommegang uniek. Meer dan tweeduizend deelnemers beelden met tekst, zang en dans het leven van Maria en haar zoon Jezus uit. De verbanden met actuele thema’s maken van de ommegang een eigentijds schouwspel, dat kan ontroeren, troosten en doet nadenken.

Om dit te realiseren, zorgen achter de schermen nog eens honderden medewerkers voor onder meer de kleding, de attributen, de muziek, de wagens, de spreekkoren en de choreografie. En dat allemaal op vrijwillige basis.

In de handige VJ-gids maak je kennis met de opbouw en inhoud van de ommegang.
Te koop op het bureau van toerisme of op het feestsecretariaat voor slechts €6.
Of bestel via de webshop en ontvang de gids thuis.

SAMEN VOORUITKIJKEN NAAR DE VIRGA JESSEOMMEGANG 2017

In Hasselt is het sedert een halve eeuw de gewoonte om elk zevende jaar de ommegang te vernieuwen. Zo brengt men de inhoud van de Bijbelverhalen in verband met de eigen tijd.

Op dit ogenblik, anno 2017, is identiteit een belangrijk maatschappelijk thema. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de ommegang van 2017 de identiteit van Maria, Virga Jesse centraal staat.

Zowel haar naam, als haar voorkomen en de manier waarop zij met vreugde, tegenspoed en uitdagingen omging, vormen het herkenbare verhaal van deze ommegang.

Het Virga Jessebeeld is het meest herkenbaar aan de unieke sluier met de gouden bollen. Ook in de ommegang zullen we de Mariafiguren herkennen aan zo’n sluier.

Zo zullen wij Maria ontdekken als het meisje dat samen met haar geloofsgenoten uitkijkt naar de komst van de Messias en dat verrast is door de boodschap van de Engel, maar vol vertrouwen ‘ja’ antwoordt op haar roeping.

We zullen haar zien als de bereidwillige vriendin die te hulp snelt waar er nood is. We zullen haar ontdekken als de fiere moeder die onverwacht hoog bezoek krijgt en als de jonge moeder die de woorden van Simeon: “Een zwaard van droefheid zal uw hart doorboren” bewaart in haar hart.

We zullen haar ontdekken als de bezorgde moeder die haar Zoon wijst op wat Hij haar heeft aangedaan door in Jeruzalem achter te blijven in de tempel.

De evangelisten leggen Maria niet zoveel woorden in de mond. Het meest tekenende zijn wel “Doe wat Hij u zeggen zal” waarmee zij haar onwrikbaar vertrouwen in haar Zoon en in zijn roeping uitspreekt op de bruiloft in Kana. We zullen haar die woorden als een echo horen herhalen in een oproep om haar te volgen in haar geloof, om haar Zoon te volgen in zijn oproep om elkaar lief te hebben en om samen met Jezus te bidden tot Zijn en onze Vader.

We zullen haar zien als de moeder die het ergst mogelijke meemaakt: haar Zoon zien sterven aan het kruis. Maar ook zullen we haar zien tussen de leerlingen die ontdekken dat haar Zoon verder leeft in ieder die in Hem gelooft.

In Hasselt draagt Maria een unieke naam, Virga Jesse. Deze naam betekent ‘twijg van Jesse’ en verwijst naar een tekst van Jesaja waarmee hij zijn tijdgenoten moed insprak en hoop gaf. Zoals aan een afgehakte boom jonge twijgen groeien, zo zal uit de stam van Jesse de Messias geboren worden.

In de ommegang zullen we de stamboom van Jesse zien, met profeten die samen met de mensen de Messias verwachten. Als bekroning zien we de langverwachte Messias, Jezus, op de schoot van zijn moeder.

De twijg zullen we als een symbolische verwijzing naar onze Virga Jesse op vele plaatsen herkennen in de ommegang.

Zo zal de ommegang 2017 Maria, die wij in Hasselt Virga Jesse noemen, eren als

Virga Jesse, twijg van Jesse, bron van hoop