• Ter herinnering van de Virga Jessefeesten van 1989 werd door het Virga Jessecomité een bibliofiele uitgave van de 13de eeuwse Beatrijslegende uitgegeven. Dit Middelnederlands werk stelt immers één van de wonderen centraal die Maria ten behoeve van de mensen verricht. In dit opzicht sluit de Beatrijslegende nauw aan bij de mirakelen rond de Virga Jesse, die te Hasselt sinds jaar en dag bekend zijn en herhaaldelijk werden uitgebeeld en beschreven. Bovendien bezit de Middelnederlandse Beatrijs een sterke getallensymboliek zond het cijfer zeven, een symboliek die ook te Hasselt voelbaar aanwezig is in de viering van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. In deze heruitgave werd deze getallensymboliek nog eens extra beklemtoond. Zo werd de tekst verlucht met zeven kleurenetsen en werd de oplage beperkt tot zeven maal zeven exemplaren, genummerd van 1 tot 49. De tekst, naar het originele handschrift nr. 76 E 5 uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, werd gezet uit de 24 punten Times-letter door drukkerij Dirix te Hasselt en gedrukt op papier “Blanc Rugueux”, 350 gram, van de firma Lesaffre nv te Gent. De titels en de kapitaalletters bij het begin van ieder hoofdstukje werden in het rood uitgevoerd. De Hasseltse grafica Vicky Gruyters (°Hasselt, 13 april 1958) verluchtte het verhaal met een ets op het titelblad en zeven kleurenetsen als buitentekstillustratie. Het geheel, werd opgeborgen in een met groen linnen beklede doos met goudopdruk, vervaardigd door Bewel Diepenbeek.
  • Vicky Gruyters (°Hasselt, 13 april 1958) "Ecologisch wonder" De grafiek van Vicky Gruyters valt steeds op door de harmonieuze combinatie van een virtuoze techniek en een dynamische expressie. Als ze kleur gebruik in haar werk, is het niet om decoratieve, maar steeds om functionele redenen. Haar derde kunstwerk voor de Virga-Jessefeesten, na de Beatrijslegende (1989) en de mirakelensuite (1996), is een grafische triptiek. De buitenluiken stellen telkens een bos voor. In het centrum staat een kleurenets met de geboorte van een vriendschappelijke ontmoeting. Natuur en menselijke cultuur worden in dit drieluik met elkaar verweven. ets 2003 h. 148mm x b. 405mm (blad: h. 495mm x b. 670mm) oplage: 49 ex. gesigneerd
  • Vicky Gruyters "Mirakels" Ter gelegenheid van de Virga Jessefeesten '96 etste Vicky Gruyters een reeks van zeven mirakels die aan de Virga Jesse worden toegeschreven. De zeven mirakels samen zijn verkrijgbaar voor 90 euro (niet ingekaderd), apart voor 15 euro per ets. Het gaat om de volgende mirakels: 'Van de dief op het hek' 'Van de Dolende Man' 'Van Helena-Chrstina Robat' 'Van een bezetene vrouw' 'Van Anna Wijsmants' 'Van de Schaliedekker' 'Van het kind van de Morin'