virga jesseommegang

Het Virga Jessecomité maakt ieder zevende jaar een nieuwe ommegang met nieuwe teksten en liederen en in een eigentijdse vorm. Dit maakt de Hasseltse Virga Jesseommegang uniek. Meer dan tweeduizend deelnemers beelden met tekst, zang en dans het leven van Maria en haar zoon Jezus uit. De verbanden met actuele thema’s maken van de ommegang een eigentijds schouwspel, dat kan ontroeren, troosten en doet nadenken.

Om dit te realiseren, zorgen achter de schermen nog eens honderden medewerkers voor onder meer de kleding, de attributen, de muziek, de wagens, de spreekkoren en de choreografie. En dat allemaal op vrijwillige basis.

Ontdek hier meer over de geschiedenis van de Virga Jessefeesten.

TERUGBLIK 2017: VIRGA JESSE. TWIJG VAN JESSE. BRON VAN HOOP
‘Wat betekenen de Virga Jessefeesten in 2017?’ Ruim drie jaar geleden, bij de start van de voorbereidingen voor het 46ste zevende jaar, was dit de vraag die op tafel lag.

‘Wat betekenen de Virga Jessefeesten in 2017?’ werd al snel ‘Wat betekent de Virga Jesse?’ Een ongewone naam, een beeld met een unieke verschijning en feesten die een speciale sfeer brengen in de stad.

Eeuwenlang is de Virga Jesse in Hasselt een symbool van bescherming en van vertrouwen. Zij was en is voor vele Hasselaren en bezoekers een luisterend oor en een steun. De naam Virga Jesse betekent letterlijk ‘twijg van Jesse’, en verwijst naar een profetie van Jesaïa over de geboorte van Jezus, Maria’s zoon. Voor de werkgroep die de ommegang uittekent werd het al snel duidelijk dat de boodschap van hoop die spreekt uit het levensverhaal van Maria en Jezus, de leidraad zou worden voor de ommegang 2017. Het thema van de ommegang is dan ook Virga Jesse, twijg van Jesse, bron van hoop.

In Hasselt is het sedert een halve eeuw de gewoonte om elk zevende jaar de ommegang te vernieuwen. Zo brengt men de inhoud van de Bijbelverhalen in verband met de eigen tijd.

Anno 2017, is identiteit een belangrijk maatschappelijk thema. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de ommegang van 2017 de identiteit van Maria, Virga Jesse centraal stond.

Zowel haar naam, als haar voorkomen en de manier waarop zij met vreugde, tegenspoed en uitdagingen omging, vormden het herkenbare verhaal van deze ommegang.

Het Virga Jessebeeld is het meest herkenbaar aan de unieke sluier met de gouden bollen. Ook in de ommegang herkenden we de Mariafiguren aan zo’n sluier.

Zo ontdekten wij Maria als het meisje dat samen met haar geloofsgenoten uitkeek naar de komst van de Messias en dat verrast was door de boodschap van de Engel, maar vol vertrouwen ‘ja’ antwoordde op haar roeping.

We zagen haar als de bereidwillige vriendin die te hulp snelde waar er nood is. We ontdekten haar als de fiere moeder die onverwacht hoog bezoek kreeg en als de jonge moeder die de woorden van Simeon: “Een zwaard van droefheid zal uw hart doorboren” bewaarde in haar hart.

We ontdekten haar als de bezorgde moeder die haar Zoon wees op wat Hij haar had aangedaan door in Jeruzalem achter te blijven in de tempel.

De evangelisten leggen Maria niet zoveel woorden in de mond. Het meest tekenende zijn wel “Doe wat Hij u zeggen zal” waarmee zij haar onwrikbaar vertrouwen in haar Zoon en in zijn roeping uitspreekt op de bruiloft in Kana. We hoorden haar die woorden als een echo herhalen in een oproep om haar te volgen in haar geloof, om haar Zoon te volgen in zijn oproep om elkaar lief te hebben en om samen met Jezus te bidden tot Zijn en onze Vader.

We zagen haar als de moeder die het ergst mogelijke meemaakte: haar Zoon zien sterven aan het kruis. Maar ook konden we haar zien tussen de leerlingen die ontdekten dat haar Zoon verder leeft in ieder die in Hem gelooft.

In Hasselt draagt Maria een unieke naam, Virga Jesse. Deze naam betekent ‘twijg van Jesse’ en verwijst naar een tekst van Jesaja waarmee hij zijn tijdgenoten moed insprak en hoop gaf. Aan de stam van Jesse zal de Messias geboren worden.

In de ommegang konden we de stamboom van Jesse zien, met profeten die samen met de mensen de Messias verwachtten. Als bekroning zagen we de langverwachte Messias, Jezus, op de schoot van zijn moeder.

De twijg konden we als een symbolische verwijzing naar onze Virga Jesse op vele plaatsen herkennen in de ommegang.

Zo eerde de ommegang 2017 Maria, die wij in Hasselt Virga Jesse noemen, als Virga Jesse, twijg van Jesse, bron van hoop.

EEN BETEKENISVOL LOGO

Het logo voor de editie 2017 is een gestileerde twijg met bladeren in bolvorm, goud van kleur met één groene.

De twijg verwijst naar de naam Virga Jesse, die letterlijk vertaald ‘twijg van Jesse’ betekent. De gouden bollen zijn een afspiegeling van de unieke mantel die de kunstenaar in de veertiende eeuw gaf aan het Mariabeeld dat wij Virga Jesse noemen. Het groene accent doet denken aan het prille lentegroen, aan nieuw leven, aan groeikracht. Niet voor niets is groen de symboolkleur voor hoop. Daarmee wordt de link gelegd met het thema voor de komende feestperiode: Virga Jessefeesten 2017, teken van hoop.

Ook al staat de beeltenis van de Virga Jesse niet in het logo, ze is op vele niveaus aanwezig, met haar naam, haar uiterlijk en haar boodschap voor ons in 2017.