virga jessecomité

COMITÉ ZEVENJAARLIJKSE VIRGA JESSEFEESTEN vzw

Het Virga Jessecomité is de initiatiefnemer en de inspirator van de Virga Jessefeesten; het is verantwoordelijk voor het geheel, heeft de algemene leiding, coördineert en beslist. Zij doet dit sinds de feesten van 1954.

Heel wat van het werk wordt verzet door de werkgroepen. Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor een deelaspect van de feesten, bereidt voor en voert na goedkeuring door het comité de genomen beslissingen uit. In de werkgroepen krijgen jonge mensen de gelegenheid om kennis te maken met het grote ‘bedrijf’ van het Zevende Jaar.

Comité en werkgroepen kunnen niet zonder elkaar: ze werken nauw samen. Om die reden is elke werkgroep vertegenwoordigd in het comité. Comité en werkgroepen vormen een twee-eenheid die momenteel haar deugdelijkheid bewijst.

TEAM 2024

Ali Cornelissis, deken van Hasselt | 011.26.05.50 | mail
Carine Nijs
Dominic Claes | 0473.36.08.67
Francis Balaes
Frieda Witters
Gilbert Govaerts | 0476.34.70.91 | mail
Herman Berger
John Martens | 011.74.04.54 | mail
Karolien Mondelaers
Luc Smeets, voorzitter | 0476.55.26.16 | mail
Maarten Snoeks | mail
Marc Leenen
Mia Bonneux | 0479.44.84.55 | mail
Paul Steegmans
Sarah Martens | mail
Sigurd Thomassen

INTENSE SAMENWERKING

Vanzelfsprekend kunnen de Virga Jessefeesten maar slagen dankzij de betrokkenheid van alle Hasselaren. Het Virga Jessecomité werkt in het bijzonder samen met de Hasseltse parochies, de rotten, het stadsbestuur, de socio-culturele verenigingen en instellingen. De organisatie kan rekenen op de milde materiële en financiële steun van heel wat bedrijven en instellingen.