Maria
Virga Jesse,
(h)echt zijn

Deze editie van de Virga Jessefeesten wil ons op een uitdrukkelijke manier laten kijken naar de figuur van Maria. Met het thema ‘(h)echt zijn’ proberen we ons te laten inspireren door haar omdat ze ons op een authentieke manier nabij is. Dit verlangen naar echtheid sluit aan bij een diep menselijk gevoel in onze tijd. We voelen aan dat vele dingen ons niet echt gelukkig maken of eerder oppervlakkig zijn. Maar mensen die in hun mens-zijn echt zijn, betekenen voor ons een bron van inspiratie. Te midden van de verschillende vormen van ‘fake news’ staat Maria voor vele mensen garant als een betrouwbaar iemand.

Doorheen de tijd heeft Maria steeds opnieuw een grote verering gekend.

Niet in de eerste plaats omdat wij ons aangepast hebben aan haar, maar juist omgekeerd: zij past zich aan de mens aan die op dat ogenblik een concrete nood heeft. Maria heeft de grote gave om de mens aan te voelen en te begrijpen; niet oordelend, maar oproepend tot meer en waar het kan ook authentieker. Juist omdat Maria ons zo nabij is, voelen we ons thuis bij haar. De vele titels die we haar doorheen de tijd hebben gegeven, zijn een uitdrukking van verering en van ons vertrouwen in haar.

Een bijzonder element in de aanwezigheid van Maria is haar bescheidenheid en discretie.

Ze dringt zich niet op aan ons; ze wacht op ons en vooral ze verwacht ons: we zijn welkom. Wie naar het beeld van de Virga Jesse kijkt, wordt getroffen door haar gelaat. Ze kan ons pas aankijken wanneer we zelf genoeg dichterbij komen en dus als het ware contact zoeken met haar. Voor vele mensen is er dan een klik met haar, ontroerd of geraakt door de ogen van dit beeld van genade.

De zevenjaarlijkse feesten, en in het bijzonder de ommegang, willen ons niet op een verheven manier naar haar laten kijken maar als een tochtgenoot op onze weg.

Ze wandelt met ons mee. Doorheen de thema’s van de ommegang willen we ons gesterkt weten, om meer op haar te gelijken en te ontdekken hoe ook ons leven een tocht van verbondenheid is met elkaar. Daarom dat we ook anderen willen oproepen om van hun leven en hun geloof te getuigen.

Niet omdat we het beter weten, maar vanuit de grote vreugde die ze ons geeft.

Wie het leven van Maria wil begrijpen, zal zijn blik
ook moeten laten gaan naar diegene die ze draagt op haar arm. Maria ontvangt ons, ze luistert en wil ons inspireren, maar ze verwijst ons telkens naar haar Zoon. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, blijft een sterkmaker in het leven. Het spreekt over vertrouwen en geloof.

Ali Cornelissis, Deken van Hasselt