OMMEGANG

IN DE

STAD

11 - 25 AUGUSTUS

VJF24_campagnebeeld-wit

IK STAP
MEE!

DETAIL VAN
GROEPEN

Het Virga Jessecomité ontwerpt ieder zevende jaar een nieuwe ommegang. Zo’n tweeduizend deelnemers beelden met tekst, zang en dans het leven van Maria en haar zoon Jezus uit. De verbanden met actuele thema’s maken van de ommegang een uniek en eigentijds schouwspel, dat kan ontroeren, troosten en dat doet nadenken.

Zevenjaarlijkse feesten zijn iets bijzonder. Er is de traditie, maar iedere editie vindt ook in een nieuwe tijd plaats. Sinds de jaren ’50 hebben de organisatoren van de Virga Jesseommegang ervoor gekozen om een eigentijdse ommegang te brengen, inhoudelijk en vormelijk afgestemd op de tekenen van de tijd. Ook voor de inhoud en vorm van deze editie werd vertrokken van een blanco blad.

Het is bijna niet te vatten dat het verhaal van een meisje dat 2000 jaar geleden leefde nog steeds zoveel mensen raakt en inspireert. Iedere dag trekken in heel de wereld mensen met hun verdriet en blijdschap, wanhoop en vertrouwen, naar Maria. Dat is in Hasselt niet anders.

De inhoud van de Virga Jesseommegang vertrekt vanuit die ervaringen. De honderden deelnemers getuigen in woord en beeld, muziek en dans. Ze laten weerklinken wat hen vandaag in hun levenshouding sterkt en hoe Maria Virga Jesse ook vandaag voor hen betekenisvol is.

De inhoud en vorm van de Virga Jesseommegang wordt samen met de deelnemers gecreëerd. Wat je als toeschouwer te zien krijgt, is het authentieke verhaal vàn de deelnemers. Zij getuigen over hun geloof, engagement, twijfels en hoop.

Wie weet sterkt hun boodschap ook jou?

Of wil je helemaal deel uitmaken van de ommegang? Ontdek hier hoe jij kan mee opstappen of meewerken. Een ervaring voor het leven!

 

Thema

De editie ’24 staat in het teken van (h)echt zijn. Authenticiteit en verbondenheid zijn twee waarden waarnaar vele mensen vandaag verlangen én die in het DNA van de eeuwenoude traditie van de Zevenjaarlijkse Feesten zitten.

Velen onder ons zijn vandaag op zoek naar authenticiteit. We verlangen naar ‘echt’ zijn en ‘echt’ kunnen en mogen zijn. Je leest erover in ieder magazine. De afgelopen jaren werden we ook geconfronteerd met het belang van verbondenheid, van ‘hecht’ kunnen zijn met vrienden en familie. Mensen zoeken iedere dag opnieuw naar mogelijkheden om verbindingen aan te kunnen gaan. Helaas lukt dat niet altijd.

De Virga Jesse is al zo lang een verbindende figuur. Op zoveel plekken in de wereld, maar ook in onze eigen stad heeft ze die rol. En, bij haar kan je zijn zoals je bent. Ze is er voor iedereen, iedereen is welkom bij haar. Om dat te kunnen vatten moet je gewoon eens bij haar langs lopen in de basiliek, gewoon even bij haar zijn.

Zo zijn de Virga Jessefeesten doorheen de eeuwen uitgegroeid tot een feest waarin we (h)echt zijn vieren.