DOE JIJ
OOK MEE?

IK STAP
MEE!

IK VERSIER
MEE!

De veel gehoorde uitspraak “Hasselaar word je pas als je de Virga Jessefeesten hebt meegemaakt” maakt duidelijk hoe belangrijk deze feesten nog steeds voor de inwoners van Hasselt zijn.

En ook jij kan helpen! Dat kan als deelnemer in de ommegang, door op te treden met je vereniging, te helpen in de shop of op het secretariaat, het bouwen van wagens, het maken van ommegangkleren, …

IK DOE MEE!

11 - 25 AUGUSTUS

VJF24_campagnebeeld-wit