Vrienden
van de

Virga JesseFEESTEN

Het vraagt aandacht, toewijding en ook financiële middelen om een eeuwenlange traditie veilig te stellen en te bewaren voor de toekomst. Daarom zijn er de “Vrienden van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten”, die openstaan voor iedereen die de Virga Jessefeesten een warm hart toedraagt en wil steunen.

Wat jij als vriend doet

Je steunt een traditie die al sinds 1682 van generatie op generatie wordt overgedragen.

Je steunt een project waaraan duizenden vrijwilligers (deelnemers, muzikanten, mensen achter de schermen) met veel plezier en voldoening deelnemen.

Je steunt een gebeuren dat door een dynamiek van ontmoeting, verbondenheid en hoop creëert.

Je steunt een project dat impact heeft op de sociale cohesie binnen Hasselt.

Je steunt in het bijzonder de organisatie en uitvoering van de zevenjaarlijkse ommegang waarin 2000 deelnemers, vrijwillig in een uniek schouwspel van muziek, dans en spreekkoren het eeuwenoude verhaal van Maria en haar zoon vertellen.

Je draagt bij tot de versterking van de toegankelijkheid van de feesten, in het bijzonder voor personen met beperkingen.

Je draagt in het bijzonder bij tot projecten die volgende generaties jonge en nieuwe Hasselaren bij de Virga Jessefeesten willen betrekken, zodat ook zij de Virga Jessefeesten als “hun” feesten ervaren.

Hoe kan je vriend worden ?

“Vriend” worden van de Virga Jessefeesten kan door een storting aan het fonds “Vrienden van de Virga Jessefeesten” op het rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 / BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met als mededeling: 016/1840/00059

Giften vanaf 40 euro geven een belastingvermindering van 45 % op het gestorte bedrag. De giften worden gebruikt voor de realisatie van projecten van het Comite Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten vzw.

Verzeker ook jouw vriendschap voor de volgende zeven jaar met een permanente opdracht van 7 euro per maand !