Comité
van de

Zevenjaarlijkse
Virga
Jessefeesten

Bijna zeventig jaar geleden, in 1954, kregen de Virga Jessefeesten een eigen initiatiefnemer en inspirator: het Comité Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten vzw, soms ook kortweg Virga Jessecomité genaamd. Het comité is verantwoordelijk voor het geheel van de zevenjaarlijkse feesten, heeft de algemene leiding, coördineert en beslist.

Het comité en de werkgroepen

Naast het comité vormen de werkgroepen een belangrijke steunpijler voor de feesten: hier komen enthousiaste medewerkers van vorige edities samen met de nieuwe garde, die zo kennis maakt met het “bedrijf” van het “zeveste joar”; samen verzetten ze bergen werk. Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor een deelaspect van de feesten en werkt daarvoor alle aspecten uit. Comité en werkgroepen kunnen dus niet zonder elkaar door hun nauwe samenwerking. Daarom is elke werkgroep ook vertegenwoordigd in het comité.

Het comité en elke Hasselaar

Vanzelfsprekend kunnen de Virga Jessefeesten maar slagen dankzij de betrokkenheid van ALLE Hasselaren. Het Virga Jessecomité werkt dan verder ook samen met de Hasseltse parochies, de rotten, het stadsbestuur, de socio-culturele verenigingen en instellingen. De organisatie kan rekenen op de milde materiële en financiële steun van heel wat bedrijven en instellingen.

TEAM 2024

• Ali Cornélissis, deken van Hasselt – 011.26.05.50 – ali.cornelissis@skynet.be
• Carine Nijs – 0496/23.57.80 – carine.nijs1@telenet.be
• Dominic Claes – 011/28.11.97 – 0473/36.08.67 – dominic.claes@gmail.com
• Francis Balaes – 0475/32.06.74 – f.balaes@telenet.be
• Frieda Witters – 011/21.05.89 – 0474/74.44.98 – friedawitters@hotmail.com
• Gilbert Govaerts – 011/22.52.57 – 0476/34.70.91 – g.govaerts@skynet.be
• Herman Berger – 011/23.16.99 – 0473/472729 – herman.berger@skynet.be
• Jasper Lambrechts – 0473/66.75.61 – jasper@cocomo.be
• John Martens 011/74.04.54 – 0497/34.07.62 – jmartens@telenet.be
• Karolien Mondelaers – 011/23.39.78 – 0477/99.36.42 – karolien.mondelaers@gmail.com
• Luc Smeets, voorzitter – 011/22.12.28 – 0476/55.26.16 – lucsmeets@telenet.be
• Luc Vandeweyer – 011/27.34.94 – 0472/19.03.94 – vandeweyer_luc@hotmail.com
• Maarten Snoeks – 011/72.69.98 – 0496/42.26.95 – maarten.snoeks@telenet.be
• Marc Leenen – 011/27.15.17 – 0477/65.38.30 – marc.leenen@telenet.be
• Mia Bonneux – 0479/44.84.55 – miabonneux@telenet.be
• Paul Steegmans – 011/74.72.93 – 0495/99.33.55 – paulsteegmans@telenet.be
• Sarah Martens – 0485/54.60.40 – hello@sarahmartens.be
• Sigurd Thomassen – 0478/28.76.54 – sigurd.thomassen@telenet.be
• Carl Uytdenhouwen – 0473/45 61 14  carl.uytdenhouwen@hotmail.com