FEEST

IN DE
STAD

IK VERSIER
MEE!

IK ORGANISEER
MEE!

De Virga Jessefeesten zijn traditioneel een stadsfeest door en voor Hasselaren, waar bezoekers en toeristen meer dan welkom zijn! Het zijn feesten van ontmoeting en verbondenheid met een eeuwenoude traditie. Dat maakt ze ook vandaag tot waarde(n)vol Hasselts erfgoed. Dit stadsfeest heeft ook anno 2024 tot doel mensen samen te brengen en wil veerkracht geven aan de Hasselaren en aan de vele bezoekers.

Het feestprogramma onderscheidt zich van andere evenementen in de kwantiteit, de kwaliteit en de diversiteit van de activiteiten, maar vooral in het feit dat het programma gecreëerd en gedragen wordt door de Hasselaren zelf. Zij participeren als individu of verenigd in een van de vele klassieke of nieuwe verenigingen. Het Virga Jesse-stadsfeest heeft een hoog participatief gehalte en versterkt zo het maatschappelijk weefsel. 

Sinds lang bestaat er een traditie om straatversieringen aan te brengen langsheen het parcours van de ommegang. Zelfstandige straatcomités – ‘rotten’ – zetten deze traditie verder. Zij tonen dat Hasselt in feeststemming is. Enkele rotten organiseren ook activiteiten zoals mirakelspelen. Eerder dan geloof en religieuze beleving, staat in vele wijkcomités buurtschap centraal.

Ook in 2024 wordt een breed cultureel feestprogramma op poten gezet. Het merendeel van de Hasseltse koren, ensembles, kunstkringen en culturele instellingen programmeren een activiteit tijdens de periode van de feesten. Theatervoorstellingen, tentoonstellingen en concerten brengen heel wat Hasselaren op de been en bieden bezoekers een brede waaier aan belevingen. Ook de Langeman, de Hasseltse stadreus is uitzonderlijk van de partij bij de erwtensoepbedeling.

Voor het feestprogramma worden drie thematische pijlers aangehouden om het aanbod inhoudelijk te ordenen voor de bezoeker:

Feest & Gezelligheid:                
We brengen mensen samen en dichter bij elkaar.

Traditie & Trots:                      
We koesteren onze tradities, ons erfgoed en zijn trots op ons geloof.

Cultuur & Verwondering:          
We beroeren mensen om meer van het leven, de wereld en zichzelf te ontdekken.