Gesterkt
door
Maria
Virga Jesse

IK STAP MEE

In augustus 2024 trekt de Virga Jesseommegang door de straten van Hasselt met 7 themagroepen. Elke groep opent met een getuigenis van Maria, gevolgd door een vertaling van die ervaring naar vandaag. Eindigen doet elke groep met een warme oproep aan het publiek, om na te denken over welke betekenis deze getuigenis voor hen heeft.

Welkom op dit bijzondere feest!

Al generatieslang geven mensen het verhaal van Maria en Jezus door. Hetzelfde geldt voor de Virga Jessefeesten. We heten jullie dan ook van harte welkom op dit feest. Sinds jaar en dag kunnen we bij Maria Virga Jesse terecht met onze vreugde en zorgen. Die intenties, van deelnemers, Hasselaren, bedevaarders en toeschouwers, dragen we dan ook mee.

Contact: openingsgroep@virgajessefeesten.be

Verantwoordelijken:
Patrick Rosias
Karin Bas

Stel je open voor een onverwachte ontmoeting.

“Als jong meisje droomde ik van mijn toekomst. Het gaf me hoop, maar tegelijk maakte het me ook onzeker. Welke richting zou mijn leven uitgaan? Toen klonk er een stem die ik nog nooit gehoord had.”

Wat doe je als iets onverwachts je overkomt? Sommigen sluiten zich af, zodat ze dat onverwachte niet moeten zien of horen. Anderen laten zich verrassen door het onverwachte. Maria’s verhaal nodigt ons uit en sterkt ons in openheid en ontvankelijkheid voor wat anders is dan we gewend zijn.

 

Contact: themagroep.openheid@virgajessefeesten.be

Verantwoordelijken:
Heilig-Hartwijk: Bart Laenen & Rita Sevens
Runkst: Alfred Severi & Ria Ombelets

Durf volmondig ja te zeggen.

“Vanaf mijn jawoord aan God begon voor mij de weg van vertrouwen. Iedere stap die Jezus zette in zijn leven was voor mij een moment van loslaten én vertrouwen. Waar heb ik de kracht vandaan gehaald om dit te durven?”

Ja zeggen is je engageren. Een huwelijk, kinderen, vrijwilligerswerk, een job … Stuk voor stuk zijn het voorbeelden van elke dag opnieuw ja zeggen. Maria’s getuigenis sterkt ons in onze engagementen. In ons vertrouwen. Zowel in onszelf als in anderen. We nodigen je uit om ook ja te zeggen!

Contact: themagroep.ja@virgajessefeesten.be

Verantwoordelijke:
Sint-Lambrechts-Herk: Josiane Jorissen

Zing mee van vreugde. Magnificat!

“Ik vernam dat ook mijn nicht Elisabeth zwanger was. Mijn bezoek aan haar was een bijzonder moment. Ze verwelkomde me met de woorden: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade.’ Mijn hart liep over van vreugde. Ik kon niet anders dan het uit te zingen!”

We zijn blij en zingen net als Maria onze vreugde uit. Blijdschap, dansen en zingen zijn inherent aan mens en christen zijn. Dat tonen we ook in deze ommegang. Net zoals Maria’s Magnificat ons inspireert, willen we jou inspireren. We vertellen je wat elk van ons zo blij maakt en wensen je alle vreugde toe.

Contact: themagroep.vreugde@virgajessefeesten.be

Verantwoordelijken:
Sint-Quintinus: Magdaleen Moors (0495 54 80 68)
Catharinawijk: Roger Christiaens (0473 51 65 38) & Leen Christiaens (0473 95 08 74)
Sint-Martinus: Wesly Hermans (0475 34 01 88)

Groei in je geloof.

“Nu besef ik hoe ook ik moest groeien in geloof in mijn zoon en zijn boodschap. Wanneer ik daaraan terugdenk, zie ik hoe radicaal anders God naar de wereld kijkt en hoe Hij ons oproept om op dezelfde manier te leven.”

Maria verwijst mensen naar haar zoon Jezus, maar ziet ook tegenstand en twijfel. Toch groeit haar geloof. Vanuit die ervaring gaat ze de dialoog met ons aan. “Ik geloof in de boodschap van mijn zoon”, zegt Maria. Wij antwoorden haar: “Ik geloof. In de goedheid van de mens. In de liefde, niet de haat. In Jezus, die zoon van God en liefde is.”

Contact: themagroep.geloof@virgajessefeesten.be

Verantwoordelijken:
Kiewit: Karl Baeten
Banneux: Louis Schrijnemakers
Godsheide: Mieke Bunkens

Voel de liefde en de troost.

“Kort na zijn dood werd hij in mijn schoot gelegd. Met mijn dode zoon in mijn armen begreep ik wat Hij bedoelde met: er is een liefde voor altijd, zelfs voorbij de dood.”

Mensen dragen moedig hun kruis. Ze voelen zich gesterkt door Maria, die als moeder haar zoon bijstond tot onder het kruis. Net zoals Jezus en Maria elkaar troosten, is ook dat ons antwoord op het lijden. Elkaar troosten en dragen in de moeilijke momenten van het leven. Net zoals Jezus’ liefde is onze liefde er voor altijd.

Contact: themagroep.liefde@virgajessefeesten.be
Kuringen & Zonhoven

Verantwoordelijken:
Heidi Vanherle (011 87 23 86)
Hilde Smits
Sigrid Hanot

Kijk en zie de hoopvolle tekens.

“De dagen na de dood van Jezus waren dagen van onrust en verdriet. Maar op de derde dag gebeurde er iets ongelooflijks: hij verscheen aan ons. Steeds meer maakte ons ongeloof plaats voor hoop en vreugde. Hij was opnieuw onder ons, maar op een andere manier.”

Net als Maria kijken we op een nieuwe manier naar wat er rond ons gebeurt. Overal zijn er tekenen van hoop. Samen streven we naar hetzelfde doel: de zekerheid dat alleen liefde overwint. Dus sluit je bij ons aan! We hebben vast nog een hele weg te gaan, maar op een mooie dag zullen we er staan.

Contact: themagroep.hoop@virgajessefeesten.be
Stevoort, Loksbergen, Schakkebroek, Halen en Zelk, Schulen, Donk, Herk-de-Stad, Berbroek

Verantwoordelijken: Maggy Vandersmissen & Bernadette Doucé

Voel je gezegend en wees blij om dankbaar te zijn.

“Op de 50ste dag na Pasen waren we samen om te bidden. Er gebeurde iets dat elke vorm van twijfel wegnam. We gingen begeesterd naar buiten, met de vreugde van het Evangelie en de belofte dat Hij altijd bij ons zou zijn.”

De ervaring van Maria is als het ware het gevolg van haar levenskeuzes. Wie zijn hart en leven openstelt, ja zegt, zijn geloof laat groeien met vallen en opstaan, liefdevol is tot aan het einde en blijft hopen, kan gezegend worden met iets bijzonders.

“Sinds die bijzondere dagen begonnen mensen mij anders te benaderen. Ze vertrouwden me hun leven toe en vroegen me om voor hen te bidden.”

Nog steeds kunnen mensen overal ter wereld bij Maria terecht met hun grote en kleine verhalen. Eens om de 7 jaar dragen we daarom het Virga Jessebeeld dankbaar door de straten van Hasselt.

Contact: themagroep.dankbaarheid@virgajessefeesten.be

Kermt, Spalbeek, Stokrooie, Tuilt, Lummen

Verantwoordelijken:
Ann Janssens (vanv_jans_an@hotmail.com – 0474 49 29 60)

Eddy Neven (eddy.neven@skynet.be – 0494 84 84 59)

Myriam Bortels (myriambortels@hotmail.com – 0496 04 43 05)

Roos Truyers (roostruyers@hotmail.com)