Gesterkt
door
Maria
Virga Jesse

IK STAP MEE

In augustus 2024 trekt de Virga Jesseommegang door de straten van Hasselt met 7 themagroepen. Elke groep opent met een getuigenis van Maria, gevolgd door een vertaling van die ervaring naar vandaag. Eindigen doet elke groep met een warme oproep aan het publiek, om na te denken over welke betekenis deze getuigenis voor hen heeft.

Welkom op dit (h)echt feest!

Al generatieslang geven mensen het verhaal van Maria en Jezus door. Hetzelfde geldt voor de Virga Jessefeesten. Met de openingsgroep heten we de toeschouwers van harte welkom op dit feest. Sinds jaar en dag kunnen we bij Maria Virga Jesse terecht met onze vreugde en zorgen. Die intenties, van deelnemers, Hasselaren, bedevaarders en toeschouwers, dragen we dan ook mee.

De kern van deze groep wordt gevormd door inwoners van Rapertingen, Wimmertingen, Diepenbeek, Alken en Kortessem.

 

openingsgroep@virgajessefeesten.be

 

Patrick Rosias – 0495 51 69 71

Karin Bas – 0478 41 15 83

Een onverwachte (h)echte ontmoeting

Als jong meisje droomde ik van mijn toekomst. Het gaf me hoop, maar tegelijk maakte het me ook onzeker. Welke richting zou mijn leven uitgaan? Toen klonk er een stem die ik nog nooit gehoord had.

Wat doe je als iets onverwachts je overkomt? Hoe reageer je wanneer iemand je vragend aankijkt? Of een onbekende je goeiedag zegt? Maria stond open voor het plotse bezoek van de engel. Wie net als zij ingaat op de verrassingen van het leven ontdekt dat er meer is dan het gewone.

In deze themagroep laten we zien hoe sommige mensen zich afsluiten zodat ze dat onverwachte niet hoeven te zien of horen. Maar ook hoe anderen zich er net door laten verrassen.

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door inwoners uit de Heilig-Hartwijk en Runkst.

 

themagroep.openheid@virgajessefeesten.be

Heilig-Hartwijk

Rita Sevens – 0470 21 83 48

 

Runkst

Alfred Severi – 0460 94 20 58 – severi.alfred@skynet.be

Ria Ombelets – 0499 73 10 55 – ombeletsria@telenet.be

 

Een (h)echt ‘Ja!’

 

Vanaf mijn jawoord aan God begon voor mij de weg van vertrouwen. Iedere stap die Jezus zette in zijn leven was voor mij een moment van loslaten én vertrouwen. Waar heb ik de kracht vandaan gehaald om dit te durven?

 

Ja zeggen is je engageren. Een huwelijk, kinderen, vrijwilligerswerk, een job … Stuk voor stuk zijn het voorbeelden van elke dag opnieuw ja zeggen. Maria’s getuigenis sterkt ons in onze engagementen. In ons vertrouwen. Zowel in onszelf als in anderen. In deze groep nodigen we de toeschouwers uit om ook ja te zeggen.

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door inwoners uit Sint-Lambrechts-Herk.

 

themagroep.ja@virgajessefeesten.be

 

Josiane Jorissen

Zing mee van (h)echte vreugde. Magnificat!

 

Ik vernam dat ook mijn nicht Elisabeth zwanger was. Mijn bezoek aan haar was een bijzonder moment. Ze verwelkomde me met de woorden: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade.’ Mijn hart liep over van vreugde. Ik kon niet anders dan het uit te zingen!

 

We zijn blij en zingen net als Maria onze vreugde uit. Blijdschap, dansen en zingen zijn inherent aan mens en christen zijn. Dat tonen we ook in deze ommegang. Net zoals Maria’s Magnificat ons inspireert, willen we de toeschouwers inspireren. We vertellen hen wat elk van ons zo blij maakt en wensen hen alle vreugde toe.

 

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door de inwoners van het centrum, de Catharinawijk en het Hollands Veld.

 

themagroep.vreugde@virgajessefeesten.be

 

Sint-Quintinus

Magdaleen Moors – 0495 54 80 68

Catharinawijk

Roger Christiaens – 0473 51 65 38

Leen Christiaens – 0473 95 08 74

Sint-Martinus

Wesly Hermans – 0475 34 01 88

(h)echt geloven

 

Jezus, m’n jongen, ik heb je gedragen, ik zag je opgroeien. Je doet dingen waar ik soms bang van word, maar ik vertrouw op je en ik laat je nu los, want ik geloof in je.

 

In iemand geloven, dat doe je niet zomaar. Een proces van verwarring en verwondering gaat eraan vooraf. Naarmate Jezus ouder werd, ontdekte Maria steeds meer hoe zijn spreken en handelen vanuit God kwamen. Ze besefte dat ook zij moest groeien in haar geloof.

Maria verwees mensen naar haar zoon Jezus, maar zag ook de tegenstand en twijfel. Vanuit haar levenservaring gaat ze vandaag de dialoog met ons aan. “Ik geloof in de boodschap van mijn zoon”, zegt Maria. Wij antwoorden haar: “Wij geloven! In de goedheid van de mens. In de liefde, niet de haat. In Jezus, die zoon van God en liefde is.”

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door de inwoners van de Banneuxwijk, Godsheide en Kiewit.

 

themagroep.geloof@virgajessefeesten.be

 

Kiewit

Nora Saels & Karl Baeten

Banneux

Dany Schroyen, Linda Vanvelk & Louis Schrijnemakers

Godsheide

Mieke Bunkens & Noëlla Jacobs

(h)echte liefde en troost

 

Kort na zijn dood werd hij in mijn schoot gelegd. Met mijn dode zoon in mijn armen begreep ik wat Hij bedoelde met: er is een liefde voor altijd, zelfs voorbij de dood.

 

Mensen dragen moedig hun kruis. Ze voelen zich gesterkt door Maria, die als moeder haar zoon bijstond tot onder het kruis. Net zoals Jezus en Maria elkaar troostten, is ook dat ons antwoord op het lijden. Elkaar troosten en dragen in de moeilijke momenten van het leven. Net zoals Jezus’ liefde is onze liefde er voor altijd. Dat is de boodschap die deze groep uitdraagt.

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door de inwoners van Kuringen-centrum, Kuringen-heide en Zonhoven.

 

themagroep.liefde@virgajessefeesten.be

 

Heidi Vanherle – 0473 73 38 47 – virgajessekuringen@gmail.com

Hilde Smits – 0486 12 71 31

Sigrid Hanot – 0497 79 22 44

 

(h)echte tekens van hoop

 

De dagen na de dood van Jezus waren dagen van onrust en verdriet. Maar op de derde dag gebeurde er iets ongelooflijks: hij verscheen aan ons. Steeds meer maakte ons ongeloof plaats voor hoop en vreugde. Hij was opnieuw onder ons, maar op een andere manier.

 

Net als Maria kijken we op een nieuwe manier naar wat er rond ons gebeurt. Overal zijn er tekenen van hoop. Samen streven we naar hetzelfde doel: de zekerheid dat alleen liefde overwint. Dus sluit je bij ons aan! We hebben vast nog een hele weg te gaan, maar op een mooie dag zullen we er staan. Dat is de hoopvolle boodschap van deze groep.

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door de inwoners van Stevoort, Loksbergen, Schakkebroek, Halen, Zelem, Zelk, Schulen, Donk, Herk-de-Stad en Berbroek.

 

themagroep.hoop@virgajessefeesten.be

 

Maggy Vandersmissen – 0477 99 15 29

Bernadette Doucé – 0474 42 46 09

 

 

(h)echt gezegend en dankbaar

 

Op de 50ste dag na Pasen waren we samen om te bidden. Er gebeurde iets dat elke vorm van twijfel wegnam. We gingen begeesterd naar buiten, met de vreugde van het Evangelie en de belofte dat Hij altijd bij ons zou zijn.

 

De ervaring van Maria is als het ware het gevolg van haar levenskeuzes. Wie vandaag zijn hart en leven openstelt, ja zegt, zijn geloof laat groeien met vallen en opstaan, liefdevol is tot aan het einde en blijft hopen, kan gezegend worden met iets bijzonders. Dat is waarover deze themagroep getuigt.

 

Sinds die bijzondere dagen begonnen mensen mij anders te benaderen. Ze vertrouwden me hun leven toe en vroegen me om voor hen te bidden.

 

Nog steeds kunnen mensen overal ter wereld bij Maria terecht met hun grote en kleine verhalen. Eens om de 7 jaar dragen we daarom het Virga Jessebeeld dankbaar door de straten van Hasselt.

 

De kern van deze themagroep wordt gevormd door de inwoners van Kermt, Spalbeek, Stokrooie, Tuilt en Lummen.

 

themagroep.dankbaarheid@virgajessefeesten.be

 

Ann Janssens – 0474 49 29 60 – vanv_jans_an@hotmail.com

Eddy Neven – 0494 84 84 59 – eddy.neven@skynet.be

Myriam Bortels – 0496 04 43 05 – myriambortels@hotmail.com

Roos Truyers – roostruyers@hotmail.com