HET GEHEUGEN
VAN DE

VIRGA
JESSEVERERING

De verering van de Virga Jesse en de ommegang die ieder zevende jaar uittrekt zijn interessante en belangrijke facetten van het religieus en cultureel erfgoed van Hasselt. Met het documentatiecentrum wil het Comité van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten deze facetten zo breed en volledig mogelijk documenteren.

In het documentatiecentrum worden daarom de documenten bewaard die in het kielzog van de Virga Jessefeesten worden aangemaakt. Daarnaast tref je er ook stukken aan over de rotten en de versieringen, over de basiliek en de broederschap, over omkaderende activiteiten en over andere Hasseltse devoties of aanverwante onderwerpen. Naast een ‘papieren archief’ zijn er ook enkele specifieke collecties zoals de mediatheek (8500 foto’s en dia’s, films, muziek, …), de realia (vlaggen, affiches, attributen uit de ommegang, …) en een bibliotheek (270 titels). In totaal is dit goed voor een dertig strekkende meter archiefdozen.

Het blijft natuurlijk niet bij verzamelen en inventariseren, ook de ontsluiting van het materiaal voor een breed publiek en voor onderzoek is een wezenlijk deel van de opdracht van het archief. Dankzij deze collectie kunnen we ons een beeld vormen van de verering van de Virga Jesse en van haar feesten door de eeuwen heen.

 

Info & raadpleging

Het archief is raadpleegbaar na afspraak.

Afspreken kan via e-mail (ommegang@virgajessefeesten.be)of telefonisch: 011.74.04.54 (John Martens)

De collectie is ontsloten via fichekaarten en een elektronische databank.

De archivaris behoudt het recht de toegang te ontzeggen tot documenten waarvan de inhoud gevoelig ligt (bvb. documenten met een financiële of persoonlijke inhoud).

 

Oproep

De verzameling is tot stand gekomen dankzij vele schenkers. Heeft u nog een foto, document of voorwerp in uw bezit waarvan u vermoedt dat het interessant is om te bewaren of te documenteren? Of hoopt u dat wij er wat meer over weten en bijvoorbeeld uw foto’s kunnen dateren?

Neem dan contact met ons op!