Een feestelijk

uitgedoste

stad

IK VERSIER
MEE!

Het versieren van de straten en pleinen naar aanleiding van de Virga Jessefeesten is een traditie die al lang meegaat.

Bloemen, vlaggen, licht en muziek kunnen zorgen voor een feestelijke sfeer in de stad. De kapelletjes worden opgefrist en feestelijk uitgedost. Bewoners hangen VJ vlaggen uit en de straatcomités of rotten versieren hun huizen en plaatsen de taferelen zoals de dolende man, het huisje van Hendrik en Katrien in hun straat. De mirakels verschijnen zo opnieuw om de zeven jaar in het straatbeeld.

Bewoners, stadsbestuur en handelaars gaan samen aan de slag om van Hasselt in de zomer van 2024 een extra mooi uitgedoste stad te maken. Want dat is nu juist de kracht van onze zevenjaarlijkse traditie !