Overdracht
Voorzitterschap Euregiocomité
aan Kroningscomité
in Aken

Zaterdag 16 oktober verzamelden afgevaardigden van de organisaties van de zevenjaarlijkse feesten van Maastricht, Susteren, Hasselt en Tongeren in Aken. Vanuit het Virga Jessecomité vertrokken we met een zeskoppige delegatie. Luc Smeets, voorzitter Virga Jessecomité: “De bijeenkomsten zijn altijd leerrijk, omdat over het muurtje kijken bij partnerorganisaties in een netwerk altijd nieuwe inzichten geeft over de aanpak van onze werking bij de Virga Jessefeesten”.
 
Het euregiocomité werd ontvangen door de voorzitter van het Heiligdomsvaartcomité van Aken, Domproost Rolf-Peter Cremer. Bij aanvang van de vergadering werd het voorzitterschap van het euregiocomité door de voorzitter van Susteren Harry Lempens, overgedragen aan de Tongerse Kroningsfeesten. Voorzitter Peter Severijns zei in zijn korte welkom-toespraak dat hij het een hele eer vond dat de Kroningsfeesten dit voorzitterschap in Aken mochten ontvangen, omdat in Aken in 1349 de eerste zevenjaarlijkse heiligdomsvaart in de Euregio werd georganiseerd. “Bijna 7 eeuwen later ontmoeten we elkaar hier waar het allemaal begon. Wat een rijke geschiedenis dragen onze organisaties met zich mee. Het is onze plicht om deze te koesteren en te borgen voor de toekomst. Onze euregionale bijeenkomsten kunnen hier zeker toe bijdragen. We leren van elkaar, we ondersteunen elkaar én samen nu ook met Aken erbij kunnen we nog beter het belang van onze zevenjaarlijkse feesten uitdragen.”
 
Na de voorzitterswissel lichtte Domproost Rolf-Peter Cremer de komende Heiligdomsvaart van 18 tot 28 juni 2023 in Aken toe. Het thema in 2023 is  “Ontdek mij”, waarbij men bezoekers en pelgrims uitnodigt om de 700 jarige traditie en spiritualiteit van de Heiligdomsvaart te ontdekken.