Puzzelen
aan een
bijzondere
ommegang

Op verschillende plekken in Hasselt wordt naarstig gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de zevenjaarlijkse ommegang. In Hasselt krijgt deze elke keer een nieuwe invulling. Deze keer worden ook de ommegangsteams betrokken in het uitwerken van het inhoudelijk concept van hun groep. De rode draad in de ommegang wordt gevormd door getuigenissen van Maria die ook voor ons vandaag betekenisvol zijn. De ommegangsgroepen zullen op een uitnodigende wijze uitbeelden hoe wij vandaag ook ja-zeggen, blij zijn of hoopvol zijn, en hoe het levensverhaal van Maria ons daarin kan sterken.

Deze participatieve werkwijze is nieuw voor het comité en de ommegangsteams in de verschillende wijken. Het vraagt heel wat overleg. Zaterdag kwam de stuurgroep samen om het proces en de voorstellen uit de verschillende groepen voor het eerst aan elkaar te koppelen. Alle puzzelstukjes moeten in elkaar passen om tot een mooie en zinvolle ommegang te komen. Met de vele ideeën die op tafel liggen zal dat ongetwijfeld lukken!

Wil je graag betrokken worden bij het maakproces? Meld je aan op www.virgayes.be! Wij bezorgen je gegevens aan het ommegangsteam in jouw wijk.