Voorbereidingen
Virga Jessefeesten
in hogere
versnelling

Medio september werd de kapel van het Clarenhof ingericht als een VJF Werf, waar informatie uitgewisseld werd met de bewoners uit de rotten, de teams van de ommegangsgroepen en heel wat vrijwilligers uit de socio-culturele verenigingen van Hasselt.


“De afgelopen periode hebben we heel wat goesting en enthousiasme ervaren tussen de deelnemers aan deze werfweek. Er werd informatie uitgewisseld omtrent het parcours van van de ommegang, de aanpak om de bewoners te helpen met hun straatversieringen en de mogelijkheden om een activiteit te organiseren bij de komende Virga Jessefeesten in 2024”, aldus Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité. Verder werden de Hasseltse erfgoedverenigingen samengebracht rond drie erfgoedprojecten “Kapellen in Hasselt”, “Hommage aan Rik Rappoort” en “2 plus 2, van Basiliek en Kathedraal naar Herkenrode en de Minderbroeders”. Ten slotte kwamen het Hasseltse schepencollege en bisschop Patrick Hoogmartens zich vergewissen van de stand van zaken bij de voorbereidingen van komende Virga Jessefeesten.