Hoe waren
de feesten
77 jaren
geleden?

Hoe waren de feesten 77 jaren geleden?

Hierover kan Fons Reynders in geuren en kleuren vertellen. Fons’ vader was tientallen jaren koster van de Sint-Quintinuskathedraal en werd later opgevolgd door de “suisse” of “kerkbaljuw”, een kerkelijk ambt dat in 1973 officieel ophield te bestaan. In 2008 stelde deken Lambert Vanherk het ambt opnieuw voor de kathedraal, deze keer met een meer ceremoniële omkadering, en vroeg Fons om “suisse” te worden, iets wat hij met veel plezier deed tot 2014.

Als echte Hasselaar hebben de Virga Jessefeesten altijd een bijzondere betekenis gehad voor hem en zijn echtgenote Emma en zij zullen er in 2024 ook weer bij zijn, maar vanop de tribune, waar ze met hun samen 179 jaren de ommegang zullen zien voorbijtrekken.

Fons beleefde zijn “eerste” feesten in 1947, vlak na de Tweede Wereldoorlog, in het rot van de Schorsmarkt aan de kathedraal. Hij herinnert zich nog heel goed het samenhorigheidsgevoel tussen de buurtgemeenschappen van toen: iedereen had pas een oorlog achter de rug, het was een tijd waarin men weer kon samenkomen, vreugde beleven, lachen, samen werken aan iets moois. Geen wonder dat de eerste Virga Jessefeesten na de oorlog uitgroeiden tot een groot succes. De verbondenheid met de feesten ging ook toen al verder dan Hasselt alleen: zo trokken de scouts van het college dat jaar naar Lourdes om tijdens de feesten de zieken te gaan begeleiden.

Ons thema van (h)echt zijn was ook in 1947 al van grote betekenis!