Virga Jessecomité verwerft beeld van O.-L.-Vrouw Virga Jesse uit 1685

Onlangs verwierf het Virga Jessecomité een waardevol beeldje van de Virga Jesse uit 1685. Het beeldje kan worden beschouwd als de derde oudste afbeelding van de Virga Jesse die bewaard is gebleven.

“Op basis van het jaartal en het wapenschild van Libbrecht Van Elsrack op de sokkel, kan vermoed worden dat hij de opdracht voor het maken van het beeld gegeven heeft of tenminste er de eigenaar van is geworden in 1685. Libbrecht Van Elsrack was lid van de Broederschap van de Virga Jesse. Zijn wapen staat ook op de mirakelprent van 1689 en zijn grafsteen wordt bewaard in de tuin van Het Stadsmus,” aldus John Martens, archivaris van het Virga Jessecomité. “We weten bovendien dat beeldje ooit behoorde tot de indrukwekkende collectie van dokter Constant Bamps. Hij is vooral gekend als verzamelaar van alles wat interessant was voor Limburg en het Land van Loon.”

Het beeldje zal voor een periode van drie maanden in bruikleen worden gegeven aan Het Stadsmus.

Schepen Nele Kelchtermans: “We zijn blij dat het Virga Jessecomité het bijzondere beeldje uit 1685 heeft kunnen verwerven en dat we het in primeur in Het Stadsmus kunnen tentoonstellen. We hopen dat veel Hasselaren het eens graag met eigen ogen willen zien. Het Stadsmus is daarvoor de ideale plek.

Na de zomer zal het Virga Jessecomité een traject opstarten om het beeldje te conserveren en indien nodig te restaureren.